PokerStars, PokerStars Casino, BetStars és Full Tilt Adatvédelmi Szabályzat

Az adataid védelme nagyon fontos a PokerStars, a Full Tilt, a BetStars és a PokerStars Casino számára, mely márkák mindegyikének a „Rational Group” néven ismert vállalatcsoport a tulajdonosa és irányítója, amely a www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu és www.fulltilt.eu (továbbiakban „Oldalak”) tulajdonosa és működtetője.

Ahol a „Csoport” kifejezést használjuk és ahol a szövegkörnyezet megengedi, ez a Rational Gaming Europe Limitedet a leányvállalataival együtt jelenti, és beleértendő a Rational Gaming Europe Limited minden holdingvállalata, illetve ezek összes leányvállalata, valamint a „Rational Group” néven ismert vállalatcsoporttal összekapcsolt minden cég (továbbiakban „Rational Gaming”, „Csoport” vagy „mi”),.

Elkötelezettek vagyunk az általunk megszerzett személyes adatok védelmének biztosítása iránt, hogy a Felhasználóink az Oldalainkon elérhető termékek teljes választékát élvezhessék annak tudatában, hogy az adataik biztonságban vannak. Az adatok védelmének eszközeként a kategóriájukban elérhető legjobb szoftvereket és hardverkonstrukciókat, technológiákat, módszereket és folyamatokat használjuk. A személyes adatok kezelését a máltai jogszabályok és a 2001-es adatvédelmi törvény alapján végezzük. Amennyiben az ebben az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő kifejezések nincsenek meghatározva az alábbiakban, jelentésük kifejtése a Végfelhasználói Licencszerződésben található.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására, amely változások azonnali hatállyal érvénybe lépnek, amint kihirdetésre kerülnek az Oldalakon. Amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó továbbra is használja, azzal elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és annak minden azt követő módosítását. Amennyiben a rendelkezések között ellentmondás merülne fel, a Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel szemben. Ha a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, a nagybetűs kifejezések a Végfelhasználói Licencszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak. Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy megismertesse a Felhasználókkal, hogyan gyűjtjük, tároljuk, kezeljük és védjük személyes adataikat, valamint, hogy megismerjék az ezen adatokkal kapcsolatos jogaikat.

Mely adatokat szerezzük be és milyen célra

 1. Az Oldalakon érvényes Stars számla megnyitásának részeként, valamint annak érdekében, hogy Felhasználóink számára szolgáltatást nyújtsunk, Felhasználóinktól bizonyos személyi adatok, többek között nevük, telefonszámuk, lakcímük, e-mail címük és jelszavuk megadását kérjük, valamint igazolniuk kell, hogy elmúltak 18 évesek, vagy betöltötték azt az életkort, amely a rájuk vonatkozó jogrendszer szerint a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé teszi számukra. A törvényi követelményeinknek megfelelően és annak érdekében, hogy a Felhasználó elérhesse és használhassa a szoftverünket és/vagy a Szolgáltatásunkat bármelyik weboldalunkon, a Felhasználó felhatalmaz bennünket (és a nevünkben cselekvő harmadik feleket) a következőkre: (i) helymeghatározó szolgáltatásokat használjunk, hogy hozzáférhessünk a Felhasználó földrajzi helyzetének adatához, amely a számítógépéről vagy Eszközéről (ahogy lejjebb a 9. részben definiáljuk) származik (ideértve a Felhasználó IP-címét, Wi-Fi kapcsolatát és sütijeit); illetve (ii) elvégezzük a személyes adatai és/vagy a számítógépéről, illetve Eszközéről származó más adat vagy információ (többek között a földrajzi helyzete) összegyűjtését, tárolását, feldolgozását, visszakeresését és átküldését, hogy lehetővé tegyük a Felhasználó számára a Szolgáltatás/szoftver elérését, valamint teljesítsük a jelen Adatvédelmi Szabályzatban kitűzött célokat. A Felhasználó nem használhatja a szoftverünket és/vagy a Szolgáltatásainkat, ha nem kíván eleget tenni ennek a rendelkezésnek, és nem egyezik bele a fentiekbe. Emellett esetenként a Felhasználók számára biztosított Szolgáltatások nyújtásához felhasználhatjuk személyes adataikat abból a célból is, hogy harmadik féltől, többek között pénzintézetektől, személyazonosító ügynökségektől és hitelvizsgáló irodáktól érkező adataikat hitelesítsük. Emellett a Szolgáltatás használatakor bizonyos személyes adatokat is tárolunk, többek között az Oldalak használatával kapcsolatos információkat, valamint az Eszközökön tárolt információkat és a használt rendszereket, amelyek segítségével a Felhasználók számára biztosított Szolgáltatások javítására törekszünk, illetve megbizonyosodhatunk arról, hogy a Felhasználó nem használ tiltott külső programokat vagy eszközöket. Cégcsoportunk – a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel és külső szolgáltatóinkkal egyetemben – a személyes adatokat a következő célokra használja:  

  • pénzügyi műveletek megerősítésére,
  • Szolgáltatások nyújtására a Felhasználó számára;
  • azonosításra, hitelesítésre és átvilágításra;
  • statisztikai elemzésre és kutatásra;
  • kutatás-fejlesztésre;
  • marketingcélból, piackutatásra és vevőprofil kialakítására;
  • adatelemzésre;
  • a licenc- és szabályozási követelményeknek való megfeleléshez;
  • hitelezési és visszaélési kockázat elemzésére;
  • biztonsági kockázatok kiküszöbölésére; és
  • a Felhasználó földrajzi helyzetének megerősítésére.

  A Felhasználók személyes adatait az alábbi esetekben adjuk ki:

  • ha jogszabály vagy szabályozó hatóság arra kötelez;
  • ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ilyen lépés megtétele szükséges:
   • a jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében;
   • jogaink vagy tulajdonunk megvédése érdekében;
   • bármely szabályozó testületnek vagy engedélyező testületnek, illetve hatóságnak való megfelelés érdekében;
   • olyan külső fél felhatalmazása céljából, amely szolgáltatásokat nyújt nekünk a Felhasználó által kötött fogadások elszámolása vagy kifizetése során;
   • az általunk megbízott pénzkezelő cégek számára, akik a kifizetésekről és a tartozások beszedéséről gondoskodnak a Felhasználóktól, illetve részükre;
   • olyan harmadik fél részére, amely számunkra vagy a nevünkben nyújt szolgáltatásokat;
   • olyan harmadik fél részére, amely megvásárolja a cégünket vagy üzletünket, vagy ezeknek egy részét;
   • a 2. bekezdésben alább részletezett körülmények között hitelminősítő iroda számára;
  • ha a Felhasználó hozzájárul;
  • katasztrófa utáni helyreállítás céljából; vagy
  • az alábbi, 5. és 6. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

  Időnként információkat küldünk a Felhasználónak a jövőbeni eseményekről, a termékeink választékáról, valamint a kínált szolgáltatásainkat (beleértve az általános ügyfélszolgálatot is) érintő marketing értesítéseket és promóciós linkeket is küldhetünk. Amennyiben a továbbiakban egy Felhasználó nem szeretne promóciós értesítéseket kapni, leiratkozhat arról a szolgáltatásról a minden ilyen üzenet alján megtalálható utasítások követésével.

  Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki részünkre az általa végrehajtott befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása miatt keletkező tartozását, számlája adatait követeléskezelő ügynökségeknek vagy a lakóhelyén működő hasonló intézménynek adhatjuk át (CRA). Felhívjuk a figyelmet, hogy a CRA nyilvántarthatja a Felhasználó rendezetlen adósságát a nevéhez és más személyes adatához kapcsolva, és ezt az információt más szervezetekkel is megoszthatja. Az ilyen adatok a befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása után még 6 (hat) évig vagy az adott körülmények között megszabott időtartamra maradnak a CRA nyilvántartásában. Az adatokat a CRA bűncselekmény, csalás vagy pénzmosás megelőzésére használja, valamint személyazonosság igazolására azokban az esetekben, ha a Felhasználó, annak partnere vagy a vele közös háztartásban élő egyéb személy, cége vagy pénzügyi partnere más szervezetekhez fordul a Felhasználó nevét használva, továbbá a számlái forgalmának figyelemmel követésére, hitelbírálattal, hitelekkel vagy más ügyekkel kapcsolatos döntéshozatali célokra, tartózkodási helyének meghatározására, tartozásainak behajtására, statisztikai elemzésre és rendszertesztelésre is.

  A Felhasználók személyes adatait cégünk, partnereink, ügynökeink és a számunkra szolgáltatást nyújtó egyéb cégek az Európai Gazdasági Térségen kívüli joghatóság égisze alatt is kezelhetik. Ebben az esetben a máltai jogszabályok közé tartozó, 2001-es adatvédelmi törvény szerint járunk el az ilyen személyes adatok átadásával kapcsolatban.

  Reklámcélból kizárólag a Felhasználók hozzájárulásával tüntetjük fel a nevüket.

  A Stars számla nyitásakor megadott név kizárólag a Felhasználó saját neve lehet. Emellett nagyon fontos, hogy a Felhasználó a Stars Számla regisztrációját érvényes és friss adatokkal hajtsa végre, mivel azok kerülnek felhasználásra a pénzügyi műveletek érvényesítése során, valamint más, korában említett esetekben. A Felhasználók kötelesek bejelenteni minden, a személyi adataikban bekövetkezett lényeges változást.

  A Felhasználók a letöltött szoftverben a megfelelő számlaopció kiválasztásával tudják megváltoztatni számlájuk adatait.

Befizetések és kifizetések végrehajtása

 1. Befizetés végrehajtásakor a Felhasználónak meg kell adnia a befizetési módtól függő adatokat (például: hitelkártyaszám és más hitelkártya-információk). Ezt az adatot – a többi személyes adattal együtt – a Felhasználók és a Rational Gaming között létrejövő pénzügyi műveletek tisztázására használhatjuk fel. A Felhasználók kötelesek frissíteni a Stars számlájukon a személyi adataikban bekövetkezett minden lényeges változást.

Titoktartás

 1. A Rational Gaming jelentős erőfeszítéseket tett és tesz annak érdekében, hogy megvédje az egyes Felhasználókról összegyűjtött személyazonossági, preferencia és más adatok titkosságát, és tudatosan nem enged hozzáférést a Csoporton kívül senkinek a Felhasználón vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtakon kívül. Jelentős beruházásokat eszközöltünk a szervereinket, adatbázisunkat, biztonsági adatmentésünket, tűzfalunkat és titkosítási technológiánkat illetően annak érdekében, hogy az általunk megszerzett adatokat megvédjük. Ezen technológiák a legkorszerűbb biztonság kialakításának részeként kerültek telepítésre.

  A Felhasználók is kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy saját adataikat megvédjék. A Felhasználók bejelentkezési adatai (ahogy a Végfelhasználói Licencszerződésben definiáltuk) bizalmasak, és a Felhasználók kötelesek azokat minden körülmények között bizalmasan kezelni, és tőlük telhetően a legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy azok bizalmas voltát megvédjék.

  Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a Home Games szolgáltatás használatakor a Felhasználói Számla Stars azonosítója lesz a klubigazgatói vagy tagi azonosító is, és fel lesz tüntetve a Home Games lobbyban, a klub lobbyban és (amennyiben a klubigazgató hozzájárul a listákban való feltüntetéshez) a klubok nyilvános listájában is, ahol a klubigazgatók és tagok láthatják. Ennek megfelelően azok a személyek, akik a Felhasználót a Home Games és/vagy a klub kapcsán ismerték meg, tudni fogják a Stars azonosítóját is. Akik ezt nem fogadják el, nem vehetnek részt a Home Games játékaiban.

A titoktartás korlátai

 1. Jogilag kötelező nyilvánosságra hozatal: a jogi, szabályozási és biztonsági környezet alapján, amelyben cégünk működik, kötelezhetőek vagyunk arra, hogy bizonyos körülmények fennforgása esetén személyhez kapcsolódó adatokat szolgáltassunk a Felhasználóinkról, és előfordulhat, hogy ezt nem közölhetjük az illetővel. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy az adatszolgáltatást a következőkre korlátozzuk:

  1. ha a Rational Gaming jóhiszeműen úgy véli, hogy meg kell tennie az adatszolgáltatást egy idézés, elfogatóparancs vagy más jogi eljárás alapján;
  2. ha a jogaink megőrzése, vagy érvényesítése érdekében észszerűen szükséges egy természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása, az azzal való kapcsolatfelvétel, vagy az ellene történő jogi eljárás indítása; vagy
  3. amennyiben szükséges a meccs vagy a szorzók megbundázásának elkerülése céljából a BetStars oldalunkon, vagy rendellenes fogadási minták azonosítás érdekében a korai figyelmeztető rendszerünk részeként, kiadhatjuk az ilyen fogadási mintákra vonatkozó információkat, illetve a vétkes adatait a sport irányító testületének, a szabályozó hatóságoknak vagy bármilyen más, az ilyen sérelmek kivizsgálásával foglalkozó külső szervezetnek, amelynek tagjai vagyunk.

  Jelen felhatalmazásnak megfelelően átadhatjuk továbbá a Felhasználók Stars azonosítóját, nevét, korát, levelezési címét, a település nevét, postai irányítószámát, országát, telefonszámát, e-mail címét és a földrajzi helyzetét, valamint a be- és kifizetéshez használt pénzügyi eszközök adatait külső partnerünk ügynökeinek, amennyiben mi a saját belátásunk szerint szükségesnek vagy elégségesnek véljük csalással, szellemi tulajdon megsértésével, szerzői vagy szabadalmi jogbitorlással vagy más jogtalan tevékenységgel, illetve olyan tevékenységgel kapcsolatos vizsgálat teljesítésével kapcsolatban, amely jogi felelősségre vonásnak tesz ki minket.

Ki tudhatja meg az adatokat?

 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett, jogilag kötelező közlésen kívül a Felhasználók személyes adatait felfedhetjük alkalmazottaink, ügynökeink vagy külső szolgáltatóink alkalmazottai előtt, akik a Felhasználók személyes adatainak felhasználásával szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Felhasználók bármelyik Oldalunkon létesített felhasználói státuszával kapcsolatban. A Felhasználók személyes adatait megszerző személyek kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartására annak érdekében, hogy a személyes adatokat legalább olyan szinten bizalmasan és oltalmazva kezeljék, mint amilyen szinten mi is kötelesek vagyunk azokat úgy kezelni.

  A Szolgáltatás használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, amelyekre abból következően tettünk szert, hogy a Felhasználó a Csoport által üzemeltetett szolgáltatásokat vette igénybe, ideértve többek között a „PokerStars”, a „PokerStars Casino”, a „BetStars” és a „Full Tilt” márkajegy alatt működő online weboldalakat, valamint mindazokat a termékeket, amelyek azokhoz kapcsolódnak vagy kiegészítik azokat, többek között a mobil és közösségi oldalakat. Ezeket az összerendezett adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük és az ebben foglaltak szerint használjuk fel.

Direkt marketing

 1. A Felhasználó e-mail címét és telefonszámát felhasználhatjuk ahhoz, hogy Csoporttól híreket, promóciókat és más marketingajánlatokat küldjünk a Felhasználó részére. Átadhatjuk továbbá a Felhasználó e-mail címét és telefonszámát marketing partnereinknek abból a célból, hogy a Felhasználó számára marketing ajánlatot küldjenek. A Felhasználó adatvédelmi jogainak tiszteletben tartása érdekében biztosítunk számára egy egyszerű eszközt, amely segítségével lemondhatja az e-mailben és telefonon tőlünk vagy partnereinktől érkező marketingajánlatokat. A Felhasználó az Események címre „Remove” tárggyal ellátott üres levél elküldésével bármikor kérheti, hogy ne kapjon több ilyen jellegű ajánlatot. Ha a Felhasználó az ajánlatokról szóló marketing tájékoztatók küldésének megszüntetését kéri, levesszük az adatait marketing listánkról és minden olyan jövőbeni listáról, amelyet marketing partnereinknek küldünk. Azonban esetleg külön kell kérni a leiratkozást a marketing ajánlatokról az olyan partnereknél, amelyekhez azt megelőzően továbbítottuk a Felhasználó adatait, hogy az illető kérte volna e listákról való törlését.

Saját adatokkal kapcsolatos jogok

 1. A Felhasználónak joga van megkérni bennünket, hogy tájékoztassuk a nálunk nyilvántartott személyes adatairól (a megfelelő szabályozás szerint). Ennek a neve alanyi hozzáférés kérelem (subject access request, SAR), és feltéve, hogy kielégítően megbizonyosodtunk a Felhasználó személyazonosságáról (amely vizsgálat során azonosító iratok beküldését és esetleg más információkat is kérhetünk tőle), negyven (40) napunk van teljesíteni a Felhasználó által benyújtott SAR-t. Bizonyos körülmények között egy kis díjat is felszámíthatunk a Felhasználó által benyújtott SAR adminisztrációjáért, ennek e költsége megfelel a hatályos törvénynek. Célunk, hogy a Felhasználókról a lehető legpontosabb adatok birtokában legyünk. A Felhasználók bármikor írhatnak nekünk annak érdekében, hogy adataikat felülvizsgálják, megváltoztassák, illetve azokat módosítsák vagy kijavítsák a máltai 2001-es adatvédelmi törvényben biztosított jogaik értelmében, és ilyen esetekben kérhetjük a személyazonosság igazolását. Amennyiben a Felhasználó személyes adatai vonatkozásában kíván velünk kapcsolatba lépni, az Ügyfélszolgálat címére írhat e-mailt. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben bármilyen okból – akár a Felhasználó kérésére – bezárjuk a Felhasználó Stars számláját, az adatait egy bizonyos időtartamra megőrizzük, mivel ezt kiköti számunkra a pénzmosás elleni szabályozás, illetve az engedélyünk feltételei. 

Sütik

 1. A sütik olyan szöveges adatláncok, amelyek az Oldalaink meglátogatásakor töltődnek le a Felhasználó személyi számítógépére, laptopjára vagy mobileszközére (a továbbiakban „Eszköz”). Ezt követően visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalnak vagy egy másik weboldalnak, amelyik felismeri a sütiket.

  A sütik nagyon hasznosak és számos különböző céllal használják őket. Segítségükkel hatékonyan lehet böngészni az oldalak között, mivel emlékeznek a beállításokra, és általában véve javítják a felhasználói élményt. Néha arra is használják a sütiket, hogy a felhasználókat érdeklő és számukra megfelelő reklámokat mutassa az oldal.

  Cégünk arra használja a sütiket, hogy lekövessük az ajánlókat a weboldalainkon, megjegyezzük a beállításokat, gyorsabb válaszadásra sarkalljuk weboldalunkat, és anonim statisztikai adatokat hozzunk létre, amelyek segítségével növeljük weboldalainkon a felhasználói élményt. Emellett a sütiket a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is használjuk, valamint annak korlátozására, hogy hányszor jelenjen meg számodra egy hirdetés, emlékezzen a rendszer arra, hogy már jártál egy weboldalon, és az érdeklődési körödnek megfelelő reklámokat jelenítsen meg számodra.

  A sütikről és az Oldalakon való felhasználásukról részletes leírás található a Sütiszabályzatunk oldalán, ahol azt is részletesen bemutatjuk, hogyan lehet a sütiket kikapcsolni, és módosítani, hogy milyen sütik legyenek beállítva az Eszközön (ld. különösen a „Hogyan változtathatod meg a sütibeállításokat” c. bekezdést).

Magunkról

 1. A máltai adatvédelmi törvényeknek megfelelően be vagyunk jegyezve az adatvédelmi biztosnál.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Málta

Az Adatvédelmi Szabályzat legutóbb frissítve: január 2017.